První voliérová farma nosných rodičů ve střední a východní Evropě

Publikováno dne 25. února 2018

První voliérová farma nosných rodičů ve střední a východní Evropě

Společnost INTEGRA představila zákazníkům a obchodním partnerům 29. 3. 2017 u příležitosti dne otevřených dveří novou voliérovou halu pro rodičovský chov nosné drůbeže. Tato moderní hala na středisku Miroslav 2 je první halou tohoto typu ve střední a východní Evropě.

Společnost INTEGRA představila zákazníkům a obchodním partnerům 29. 3. 2017 u příležitosti dne otevřených dveří novou voliérovou halu pro rodičovský chov nosné drůbeže. Tato moderní hala na středisku Miroslav 2 je první halou tohoto typu ve střední a východní Evropě.

Farma Miroslav 2 byla původně zakoupená společně s farmou Miroslav 1 od statku Miroslav v roce 2008. Byla postavena v letech 1968 - 1970, stáli zde tři haly Bios na odchov nosného typu drůbeže. Od roku 2008 byla farma prázdná a hledalo se pro ni nové využití. Po zvážení všech možností bylo rozhodnuto o stavbě zcela nové moderní haly s příslušenstvím a bez kompromisů, které vznikají při rekonstrukci starých hal. Přípravy začali v roce 2015 demolicí dvou starých hal. Následně od července 2016 začala probíhat stavba nové haly, servisní budovy a koncové části na vyhrnování hnoje.

Generálním dodavatelem stavby, stejně jako montované části haly, byla firma AGE s.r.o. České Meziříčí. Subdodavatelem stavební části byla společnost JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.

Rozhodli jsme se pro moderní voliérový systém chovu od holandské společnosti VENCOMATIC. Systém BOLEGG TERRACE umožňuje chov 20.000 ks rodičovských slepic a 2.000 ks rodičovských kohoutů na hale o rozměrech 80 x 16 m. Alternativní systém voliér je zcela welfarový a řadí se do nejvyšší stupňů volného ustájení. Ventilace, osvětlení i krmení je řízeno počítačovým programem s monitoringem, který umožňující i vzdálený přístup. Monitorovací systém přispívá zejména ke zvýšení kvality a zdraví zvířat.

Na voliérovou halu navazuje servisní budova s třídičkou vajec PRINZEN, která umožňuje značení násadových vajec (značení vajec Ovoprint). Součástí třídičky je i modul pro hmotnostní třídění nestandardů a systém překládání vajec do předlíhňových lísek nebo do proložek. Pro udržení vysoké kvality násadových vajec je součástí servisní budovy také místnost pro dezinfekci vajec a sklad vajec s klimatizační jednotkou, na který navazuje nakládací rampa pro odvoz násadových vajec do líhně. Další součástí servisní budovy je část se vstupem, kanceláří a dále nezbytnou hygienickou smyčkou (špinavá šatna, sprcha, čistá šatna), denní místnost a WC. Součástí celého objektu nové farmy je také zdroj náhradní energie, vodárna se zásobníkem vody, dílna a klimatizovaná pitevna s kafilerním boxem.

Hejno na středisku Miroslav 2 má aktuálně věk 60. týdnů. Jako první zástav na novou technologii byl zvolen hybrid BOVANS BROWN. Za poslední uzavřený týden byla snáška 88,31 %. V porovnání s technologickým návodem pro daný hybrid nosných rodičů jsme dosáhli vyššího výsledku o 4,11 %. Výběr násadových vajec se dlouhodobě pohybuje mezi 97,5 - 98 %. Oplozenost slepic je na velmi dobré úrovni. Líhnivost je dlouhodobě nad hodnotami technologického návodu pro daný hybrid. Hmotnost vajec dosahuje hodnot TN.

V roce 2019 bude farma rozšířená o další novou voliérovou halu s kapacitou 22.000 ks nosných rodičů. Tato nová hala bude postavena zrcadlově k první hale, tak aby se využil stávající servisní objekt i koncová část na vyhrnování hnoje.

Cílem výše zmíněných investic a celého našeho snažení je líhnutí kvalitních kuřat v dostatečném množství pro spokojenost a prosperitu našich zákazníků.

zaměstnanec Miroslav 2.png
Autor článku: Ing. Daniela Vitásková

Související články

Znovuotevření prodejny vajec v Žabčicích

Rádi bychom vás informovali, že jsme naši prodejnu vajec v Žabčicích znovu otevřeli 20. března 2024, kde vám nabízíme čerstvá vejce z produkce našeho nového hejna kuřiček.

Layer Vision magazín, 29. vydání

Přinášíme Vám nové číslo magazínu Layer Vision, druhé vydání letošního roku.

Layer Vision magazín, 28. vydání

Představujeme Vám nové číslo časopisu Layer Vision. Jedná se o první vydání v letošním roce.