Příběh o hybridu Dekalb White

Příběh společnosti Dekalb je klasickou ukázkou amerického průkopnického ducha a podnikatelského myšlení. Obchodní úspěch křížení zrnového typu kukuřice na přelomu  30. a 40. let minulého století přivedl společnost Dekalb Agricultural Association k myšlence, zda by nebylo možné využít zkušenosti s křížením i u drůbeže. Tom Roberts Sr. a Ray C. Nelson, prezident a viceprezident nově vytvořené drůbežnické divize, se rozhodli vyšlechtit nosnice se špičkovou snáškou vhodné pro americké farmáře a drůbežáře. 

V roce 1945 firma přijala na pozici ředitele drůbežnického výzkumu dr. E. E. Schnetzlera z Purdueovy univerzity, založila výzkumnou farmu a v 50. letech zaměřila výzkum na další vylepšování bílých snáškových hybridů s vysokou užitkovostí.

Koupí firmy J.J. Warren v roce 1971 získala společnost Dekalb přístup k prvotřídnímu barevnému snáškovému hybridu, který bylo možné křížit s hybridy jiných barev. Tak se stalo, že v 80. letech firma Dekalb dovážela své bílé a hnědé snáškové hybridy už do více než 25 zemí a drůbežnická divize se osamostatnila jako Dekalb Poultry Research, Inc. (DPRI). Nosnice firmy Dekalb, která je dnes součástí společnosti Hendrix Genetics, jsou nadále dominantní silou na nejvýznamnějších trzích v USA, Evropě a Japonsku. 

Dekalb White v současnosti

Hybrid Dekalb White, jenž kombinuje vynikající životaschopnost, možnost chovu v  prodlouženém snáškovém cyklu, špičkovou vytrvalost a mimořádný poměr konverze krmiva, snáší vysoký počet prvotřídních vajec na jednu ustájenou slepici. Díky své učenlivosti a vynikající životaschopnosti se snadno přizpůsobí rozmanitým prostředím a systémům ustájení. Jeho vejce mají pevnou skořápku a vynikající vnitřní kvalitu, díky čemuž jsou vhodné jak k přímé spotřebě, tak i k dalšímu zpracování. 

Joice-and-Hill-Dekalb-Product-Graphic.jpg
Dekalb White

Neuvěřitelná snáška a výjimečná vitalita

Předurčen pro intenzivní a alternativní chov

Bezkonkurenční při výrobě vaječné hmoty

Velmi nízká spotřeba krmiva

Růstové období 0 - 17 Týdnů
Životaschopnost 97%
Živá hmotnost (5 týdnů věku) 340g
Živá hmotnost (17 týdnů věku) 1250g
Spotřeba krmiva (17 týdnů věku) 5.3kg
Snáškové období 18 - 90 Týdnů
Životaschopnost 94%
Věk při 50% snášce (dny) 142
Vrchol snášky 96%
Průměrná hmotnost vajec 63.1g
Snáška na počáteční stav 413
Vaječná hmota na počáteční stav 26kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 109g
Konverze krmiva 2.09
Živá hmotnost (90 týdnů věku) 1720g

Stahování