Příběh o hybridu Moravia Barred

Historie Moravia Barred

Počátek šlechtění snáškových hybridů sahá k roku 1962, kde byl ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích  šlechtěn a  rozmnožován první snáškový hybrid pod názvem Moravia (kříženec linie LB a RIR). Původní používané dvě linie byly importovány od firmy Alexander Angell. V letech 1973 a 1974 se dovezly z Anglie další  tři výchozí čisté linie od firmy Babcock. Na základě dvou linií Plymutky žíhané a jedné linie Rhode Island Red se produkoval finální hybrid B-390S. Pro produkci hybrida B-380 se později  dovezly  další dvě syntetické linie. V první polovině osmdesátých let se začali prodávat hybridi pod obchodním názvem Moravia SSL (hnědá varianta) a Moravia BSL (černá varianta). Spolupráce na poli vědy a praxe přinesla plody ovoce ve formě nově vyšlechtěného hybrida s žíhanou barvou. Tímto byl produkt Moravia Barred, který se na trh uvedl v roku 2006.

Současnost Moravia Barred

Dnes je plemenářská práce kompletního programu Moravia soustředěna na farmy v  Práčích a v  Banticích, kde chováme deset výchozích čistých linií. Moravia Barred je určen především pro produkci v malochovech. Oslovuje chovatele, kteří mají zálibu v robustnosti, odolnosti a pravidelně dobré snášce. Tento produkt je nenáročný a dobře snáší i tvrdší podmínky. Vyznačuje se klidným temperamentem a vyrovnanou hmotností vajec v celém produkčním cyklu.

Moravia
Moravia Barred

Pevná tělesná konstituce nosnic

Vhodný hybrid na dvorky a pro nenáročné podmínky chovu

Hnědá barva vajec s vyrovnanou hmotností

Růstové období 0 - 18 Týdnů
Životaschopnost 98%
Živá hmotnost (15 týdnů věku) 370g
Živá hmotnost (18 týdnů věku) 1660g
Spotřeba krmiva (18 týdnů věku) 6.6kg
Snáškové období 18 - 74 Týdnů
Životaschopnost 95%
Věk při 50% snášce (dny) 157
Vrchol snášky 91%
Průměrná hmotnost vajec 61.3g
Snáška na počáteční stav 270
Vaječná hmota na počáteční stav 128g
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 2230g
Konverze krmiva
Živá hmotnost (74 týdnů věku)

Stahování