Příběh o hybridu Moravia Barred

Historie Moravia Barred

Počátek šlechtění snáškových hybridů sahá k roku 1962, kde byl ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích  šlechtěn a  rozmnožován první snáškový hybrid pod názvem Moravia (kříženec linie LB a RIR). Původní používané dvě linie byly importovány od firmy Alexander Angell. V letech 1973 a 1974 se dovezly z Anglie další  tři výchozí čisté linie od firmy Babcock. Na základě dvou linií Plymutky žíhané a jedné linie Rhode Island Red se produkoval finální hybrid B-390S. Pro produkci hybrida B-380 se později  dovezly  další dvě syntetické linie. V první polovině osmdesátých let se začali prodávat hybridi pod obchodním názvem Moravia SSL (hnědá varianta) a Moravia BSL (černá varianta). Spolupráce na poli vědy a praxe přinesla plody ovoce ve formě nově vyšlechtěného hybrida s žíhanou barvou. Tímto byl produkt Moravia Barred, který se na trh uvedl v roku 2006.

Současnost Moravia Barred

Dnes je plemenářská práce kompletního programu Moravia soustředěna na farmy v  Práčích a v  Banticích, kde chováme deset výchozích čistých linií. Moravia Barred je určen především pro produkci v malochovech. Oslovuje chovatele, kteří mají zálibu v robustnosti, odolnosti a pravidelně dobré snášce. Tento produkt je nenáročný a dobře snáší i tvrdší podmínky. Vyznačuje se klidným temperamentem a vyrovnanou hmotností vajec v celém produkčním cyklu.

Moravia
Moravia Barred

Pevná tělesná konstituce nosnic

Vhodný hybrid na dvorky a pro nenáročné podmínky chovu

Hnědá barva vajec s vyrovnanou hmotností

Růstové období 0 - 17 Týdnů
Životaschopnost 97 %
Živá hmotnost (15 týdnů věku) 370 g - 390 g
Živá hmotnost (17 týdnů věku) 1570 g - 1650 g
Spotřeba krmiva (17 týdnů věku) 6,7 kg
Snáškové období 18 - 72 Týdnů
Životaschopnost 96 %
Věk při 50% snášce (dny) 144
Vrchol snášky 95 %
Průměrná hmotnost vajec 61,5 g
Snáška na počáteční stav 303,3
Vaječná hmota na počáteční stav 18,7 kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 126 g
Konverze krmiva 2,5
Živá hmotnost (72 týdnů věku) 2275 g - 2385 g

Stahování