Příběh o hybridu Moravia BSL

Historie Moravia BSL

Počátek šlechtění snáškových hybridů sahá k roku 1962, kde byl ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích  šlechtěn a  rozmnožován první snáškový hybrid pod názvem Moravia (kříženec linie LB a RIR). Původní používané dvě linie byly importovány od firmy Alexander Angell. V letech 1973 a 1974 se dovezly z Anglie další  tři výchozí čisté linie od firmy Babcock. Na základě dvou linií Plymutky žíhané a jedné linie Rhode Island Red se produkoval finální hybrid B-390S. Pro produkci hybrida B-380 se později  dovezly  další dvě syntetické linie. V první polovině osmdesátých let se  oba hybridi začali prodávat pod obchodním názvem Moravia SSL (hnědá varianta) a Moravia BSL (černá varianta), která je nabízená  dodnes.

Moravia současnost

Dnes je plemenářská práce kompletního programu Moravia soustředěna na farmy v  Práčích a v  Banticích, kde chováme deset výchozích čistých linií. Moravia BSL je rozšířeným hybridem díky své nenáročnosti a produkci kvalitních vajec především v tradičních technologiích. Velkou výhodou je výborná adaptabilita, vitalita a nízká mortalita v odchovu i v produkci. Tato černá nosnice je u chovatelů nesmírně populární pro svoji výjimečnou krémovou barvou skořápky.

Moravia
Moravia BSL

Tradiční černá nosnice určená pro malochovy

Charakteristická skvělou snáškou a vysokou produkcí vaječné hmoty

Výjimečná krémovou barvou skořápky

Růstové období 0 - 18 Týdnů
Životaschopnost 98.5%
Živá hmotnost (5 týdnů věku) 370g
Živá hmotnost (18 týdnů věku) 1650g
Spotřeba krmiva (18 týdnů věku) 6.35kg
Snáškové období 18 - 74 Týdnů
Životaschopnost 95.8%
Věk při 50% snášce (dny) 150
Vrchol snášky 92%
Průměrná hmotnost vajec 60.7g
Snáška na počáteční stav 290
Vaječná hmota na počáteční stav 17.6kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 120g
Konverze krmiva 2.49
Živá hmotnost (74 týdnů věku) 2200g

Stahování