Příběh o hybridu Moravia BSL

Historie Moravia BSL

Počátek šlechtění snáškových hybridů sahá k roku 1962, kde byl ve Školním zemědělském podniku v Žabčicích  šlechtěn a  rozmnožován první snáškový hybrid pod názvem Moravia (kříženec linie LB a RIR). Původní používané dvě linie byly importovány od firmy Alexander Angell. V letech 1973 a 1974 se dovezly z Anglie další  tři výchozí čisté linie od firmy Babcock. Na základě dvou linií Plymutky žíhané a jedné linie Rhode Island Red se produkoval finální hybrid B-390S. Pro produkci hybrida B-380 se později  dovezly  další dvě syntetické linie. V první polovině osmdesátých let se  oba hybridi začali prodávat pod obchodním názvem Moravia SSL (hnědá varianta) a Moravia BSL (černá varianta), která je nabízená  dodnes.

Moravia současnost

Dnes je plemenářská práce kompletního programu Moravia soustředěna na farmy v  Práčích a v  Banticích, kde chováme deset výchozích čistých linií. Moravia BSL je rozšířeným hybridem díky své nenáročnosti a produkci kvalitních vajec především v tradičních technologiích. Velkou výhodou je výborná adaptabilita, vitalita a nízká mortalita v odchovu i v produkci. Tato černá nosnice je u chovatelů nesmírně populární pro svoji výjimečnou krémovou barvou skořápky.

Moravia
Moravia BSL

Tradiční černá nosnice určená pro malochovy

Charakteristická skvělou snáškou a vysokou produkcí vaječné hmoty

Výjimečná krémovou barvou skořápky

Růstové období 0 - 17 Týdnů
Životaschopnost 98 %
Živá hmotnost (5 týdnů věku) 386 g - 400 g
Živá hmotnost (17 týdnů věku) 1550 g - 1640 g
Spotřeba krmiva (17 týdnů věku) 6,9 kg
Snáškové období 18 - 72 Týdnů
Životaschopnost 96 %
Věk při 50% snášce (dny) 145
Vrchol snášky 95,5 %
Průměrná hmotnost vajec 64,5 g
Snáška na počáteční stav 294
Vaječná hmota na počáteční stav 19 kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 128 g
Konverze krmiva 2,6
Živá hmotnost (72 týdnů věku) 2520 g - 2650 g

Stahování