Produkty

V naší nabídce naleznete široký výběr genetického materiálu. Velkoproducentům vajec dodáváme převážně hybridy ISA Brown a Bovans Brown s hnědou skořápkou, a hybrida Dekalb White s bílou skořápkou vajec. Drobnochovatelé na svých dvorcích ocení barevně a charakterově rozdílné produkty Bovans Sperwer, ISA Sussex a Moravia Barred s hnědými vejci, a hybrid Moravia BSL produkující vejce s krémovou barvou skořápky. Pro zákazníky, kteří mají zálibu i v chovu drůbeže na produkci masa, nabízíme hybrid ISA Dual s kombinovanou užitkovostí masa i vajec.

Záruka špičkové kvality

Klíčem k našemu úspěchu je prodloužený snáškový cyklus, který je aplikován v našem šlechtitelském programu. Tímto trendem naše nosnice dlouhodobě vyprodukují větší množství kvalitních vajec,                     což vede k:

  • prodloužení životního období každé slepice
  • méně časté obměně hejn
  • celkově stabilnější produkci
  • vyššímu ekonomickému přínosu pro chovatele

Tato udržitelná strategie přináší prospěch zvířatům, producentům vajec i životnímu prostředí.

My jsme odhodláni poskytovat zvířatům lepší životní podmínky již dnes, abychom je o to více zkvalitnili     v budoucnu.