Příběh o hybridu Bovans

V 50. letech minulého století nizozemští chovatelé drůbeže čelili rostoucí konkurenci větších amerických firem. Proto se v  roce 1954  čtyři rodinné chovy nosnic rozhodly spojit své síly a založily společnost Bovans Organisatie N.V. Byly to rodiny Bongerů, van Duijnhoven, van Lankveld a van der Linden (jedno Bo a tři van = Bovans). 

Zakladateli firmy Bovans byli Harry van Duijnhoven a jeho žena Nora. Šlechtitelské středisko Bovans bylo na farmě Harryho van Duijnhoven ve Stevensbeeku a nosné slepice z jejich chovu byly zosobněním pevných zásad a tvrdé práce čtyř zakladatelských rodin.

Původní logo Bovans, které firma stále používá, navrhl bratr Harryho van Duijnhoven. Z firmy Bovans se brzo brzo stala silná šlechtitelská společnost, která svou drůbež prodávala v Evropě, Severní i Jižní Americe, Africe a na Středním východě.

Bovans v současnosti

Hybrid Bovans Brown, vzešlý z vyváženého šlechtitelského programu, je univerzální a odolná nosná slepice. Kombinace vysoké snášky ve vrcholu, skvělé vytrvalosti ve snášce a stabilní hmotnosti vajec zaručuje produkci velkého množství prvotřídních tmavě hnědých vajec. Díky své odolnosti, velké adaptabilitě a zvladatelnosti se hybrid Bovans Brown snadno přizpůsobí různému klimatu, chovným programům a systémům ustájení. 

Joice-and-Hill-Bovans-Product-Graphic.jpg
Bovans Brown

Velmi odolný hybrid

Předurčen pro intenzivní i alternativní chov

Vynikající snáška a skvělá životaschopnost

Růstové období 0 - 17 Týdnů
Životaschopnost 97%
Živá hmotnost (5 týdnů věku) 390g
Živá hmotnost (17 týdnů věku) 1460g
Spotřeba krmiva (17 týdnů věku) 6kg
Snáškové období 18 - 90 Týdnů
Životaschopnost 95%
Věk při 50% snášce (dny) 144
Vrchol snášky 96%
Průměrná hmotnost vajec 63.8g
Snáška na počáteční stav 408
Vaječná hmota na počáteční stav 26kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 114g
Konverze krmiva 2.19
Živá hmotnost (90 týdnů věku) 2015g

Stahování