Příběh o hybridu Bovans

V 50. letech minulého století nizozemští chovatelé drůbeže čelili rostoucí konkurenci větších amerických firem. Proto se v  roce 1954  čtyři rodinné chovy nosnic rozhodly spojit své síly a založily společnost Bovans Organisatie N.V. Byly to rodiny Bongerů, van Duijnhoven, van Lankveld a van der Linden (jedno Bo a tři van = Bovans). 

Zakladateli firmy Bovans byli Harry van Duijnhoven a jeho žena Nora. Šlechtitelské středisko Bovans bylo na farmě Harryho van Duijnhoven ve Stevensbeeku a nosné slepice z jejich chovu byly zosobněním pevných zásad a tvrdé práce čtyř zakladatelských rodin.

Původní logo Bovans, které firma stále používá, navrhl bratr Harryho van Duijnhoven. Z firmy Bovans se brzo brzo stala silná šlechtitelská společnost, která svou drůbež prodávala v Evropě, Severní i Jižní Americe, Africe a na Středním východě.

Bovans v současnosti

Hybrid Bovans Brown, vzešlý z vyváženého šlechtitelského programu, je univerzální a odolná nosná slepice. Kombinace vysoké snášky ve vrcholu, skvělé vytrvalosti ve snášce a stabilní hmotnosti vajec zaručuje produkci velkého množství prvotřídních tmavě hnědých vajec. Díky své odolnosti, velké adaptabilitě a zvladatelnosti se hybrid Bovans Brown snadno přizpůsobí různému klimatu, chovným programům a systémům ustájení. 

Joice-and-Hill-Bovans-Product-Graphic.jpg
Bovans Brown

Velmi odolný hybrid

Předurčen pro intenzivní i alternativní chov

Vynikající snáška a skvělá životaschopnost

Růstové období 0 - 17 Týdnů
Životaschopnost 98 %
Živá hmotnost (5 týdnů věku) 388 g - 408 g
Živá hmotnost (17 týdnů věku) 1476 g - 1552 g
Spotřeba krmiva (17 týdnů věku) 5,9 kg - 6,2 kg
Snáškové období 18 - 90 Týdnů
Životaschopnost 95 %
Věk při 50% snášce (dny) 143
Vrchol snášky 96 %
Průměrná hmotnost vajec 63,3 g
Snáška na počáteční stav 418
Vaječná hmota na počáteční stav 26,5 kg
Průměrná spotřeba krmiva na krmný den 114 g
Konverze krmiva 2,15
Živá hmotnost (90 týdnů věku) 2000 g

Stahování