Rozšíření kapacity líhně Přísnotice

Publikováno dne 14. ledna 2018

Rozšíření kapacity líhně Přísnotice

Společnost INTEGRA a.s., se nyní naplno věnuje modernizaci svých provozů. Jinak tomu není ani u líhně Přísnotice. Současný provoz fungující od roku 1997 již nezvládal uspokojovat vysokou poptávku po jednodenních kuřatech, proto v roce 2016 započala realizace projektu rozšíření líhně. Dvě starší budovy byly propojeny novou moderní halou o ploše více než 900 m2, která je postavena z tzv. sendvičového panelu.  

 V prvním kroku rozšíření byla líheň vybavena zcela novou technologii Belgické společnosti Petersime. Konkrétně se jedná o 6 nových předlíhní typu Biostreamer disponující funkcemi jako je snímání hladiny CO2 a tzv. Ovoscanu, což jsou v podstatě čidla, monitorující teplotu zárodků. Ty rozšiřují kapacitu předlíhní na celkových 1 267 200 vajec. A dále jsou to tři nové dolíhně typu Biostreamer, disponující funkci Synchro-Hatch, která upravuje líhnoucí cyklus dle samotného líhnutí kuřat, rozšiřující kapacitu na celkových 211 200 vajec. Technologie Biostreamer kromě barevného dotykového ovládání disponuje novou a velmi užitečnou funkcí, tzv. Eagleeye, jehož prostřednictvím lze technologii ovládat počítačem, či chytrým telefonem odkudkoliv.  Dle aktuálního systému probíhá líhnutí dvakrát týdně. Znamená to tedy, že v závislosti na kvalitě materiálu a průběhu líhnutí může činit týdenní produkce až 170 000 jednodenních slepiček. Další část prostoru nové přístavby je určena k chlazení a skladování násadových vajec. Toto je prozatímní řešení, jelikož v dalším kroku rozšiřování technologie bude skoro celý prostor sloužit předlíhňovým boxům. Pro tuto novou technologii bylo nutné zajistit dostatečný chladící výkon, což vyřešila nová venkovní chladící jednotka TRANE. V závislosti na zvyšování počtu předlíhní je nutné doplnit i počet dolíhňových boxů.

Sklad Vajec

Do budoucna plánujeme další rozšíření líhně a to o sklad jednodenních kuřat, prostory pro dolíhňové boxy, prostory pro veterinární ošetření a expedici. Nové investice se výrazně promítají nejen do kvantity, ale i kvality jednodenních slepiček expedovaných zákazníkům. Jejich spokojenost a kladné ohlasy jsou velikou motivaci pro celý tým líhně. 

Chicks
Autor článku: Ing. Hubert Šťastný

Související články

Layer Vision magazín, 29. vydání

Přinášíme Vám nové číslo magazínu Layer Vision, druhé vydání letošního roku.

Co je víc? Život kuřete nebo život myši?

K tématu jednodenních kohoutků přinášíme článek převzatý z webových stránek Českého svazu ochránců přírody, který naleznete zde:

Layer Vision magazín, 28. vydání

Představujeme Vám nové číslo časopisu Layer Vision. Jedná se o první vydání v letošním roce.